Türkçe
  • Türkçe
  • İngilizce

OELCHECK

yağ konuşabilir biz dilinden anlıyoruz

Aile Şirketi ve Ekibi

OELCHECK

90’DAN FAZLA EKİP ÜYEMİZ

9 ulustan oluşan.

OELCHECK

30 ÇALIŞANI

Kimya laboratuvarı asistanları ya da ofis yöneticileri olarak eğitilmişlerdir.

OELCHECK

25 YILI DEVİREN OELCHECK

19 Çalışanımız şimdiden bizimle çalışmalarının 10. yılını kutladı.

OELCHECK

ÇALIŞANLARIMIZIN %40’I

2018 yılında hastalıktan dolayı bir gün bile kaçırmadılar.

OELCHECK

Barbara Weismann

Yönetim Müdürü


Paul Weismann

Yönetim Müdürü


OilCheck Oil Can Talk

Dr. Thomas Fischer

Bilimsel Yönetici


Stefan Mitterer

Hizmet ve Satış Müdürü


Marcus Buchner

Finans Müdürü


Peter Weismann

Danışma kurulu


MÜŞTERİLERİMİZİN PARTNERİ

OELCHECK

30.000 üzerinde Müşteri
geniş çapta endüstriden bireysel müşterilere

OELCHECK

Deneyimli triboloji uzmanlarımızın laboratuvar sonuçlarının bireysel teşhisi

OELCHECK

Tesis içi müşteri hizmeti için saha hizmeti

OELCHECK

Müşteri Dergisi
Yılda 3 kez yayınlanan «OELCHECKER»

OELCHECK

Aktif Katılım
farklı DIN komitelerinde ve yağa özgü çalışma gruplarında

OELCHECK

Danışma
kibar bir şekilde basitleştirme ve nötr yağ önerileri yaratmada yardım etme

BAZI REFERANSLAR

Endüstriyel Piyasalar