Türkçe
  • Türkçe
  • İngilizce

RÜZGAR ENDÜSTRİSİNDE OELCHECK

20 Yılda Verim!

Sadece 20 yıl içinde, rüzgar türbinlerinin yıllık enerji verimi 32 kat artmıştır!

Parametreler1995200020052010Güncel
Nominal güç0.6 MW1.5 MW3.0 MW5.0 MW8.0 MW
Rotor çapı46 m70 m112 m115 m180 m
Hub yüksekliği78 m100 m119 m120 m200 m
Yıllık enerji verimi1,250 MWh3,500 MWh7,500 MWh17,000 MWh40,000 MWh
Yağ miktarı250 l350 l1,100 l1,500 l2,100 l

20 Yılda Verim!

Bir Bakışta

Tüm Bileşenler İçin Analiz kiti

Tüm Bileşenler İçin Analiz kiti

Dişlisiz Sistem

Ana

6 aylık analizi (ya da tribolojistlerin önerisi üzerine)

Tribolojistler Değerlendiriyor…

Test Yöntemleri

Element analizi
PQ içeriği (mıknatıslanabilir metal aşınması)
40 °C ve 100 °C derecede viskozite, viskozite indeksi
Asit numarası (NZ)
Hassas su indeksi (ppm)
Taze yağ ile IR spektrum karşılaştırması (oksidasyon)
Görsel değerlendirme
Optik partikül analizi (saflık sınıfı)

Tribolojistler Değerlendiriyor…

Test Yöntemleri

Element analizi
PQ indeksi (mıknatıslanabilir metal aşınma)
40 °C and 100 °C viskozite, viskozite indeksi
Hassas su içeriği (ppm)
Asit numarası (NZ)
Taze yağ ile IR spektrumu karşılaştırması(oksidasyon)
Görsel değerlendirme

Azimuth/Pitch (Sapma)

6 aylık analiz ( ya da tribolojistlerin önerileri üzerine)

Fren/Ana/Jeneratör

6 aylık analizi (ya da tribolojistlerin önerisi üzerine)

Tribolojistler Değerlendiriyor…

Test Yöntemleri

Görsel değerlendirme
PQ indeksi (mıknatıslanabilir metal aşınma )
Element analizi
Hassas su içeriği (ppm)
Taze gresle IR spektrumu karşılaştırması

Tribolojistler Değerlendiriyor…

Test Yöntemleri

Partikül sayımı (temizlik sınıfı)
Görsel değerlendirme
Hassas su içeriği (ppm)
Element analizi
PQ indeksi (magnetizable metal abrasion)
Asit numarası (NZ)
40 °C and 100 °C’de viskozite, viskozite indeksi
Taze yağ ile IR spektrumu  karşılaştırması (oksidasyon)

Fren/Pitch

6 aylık analiz (ya da tribolojistlerin önerileri üzerine)

5 yıl sonra analizi, daha sonrasında yıllık analiz (ya da tribolojistin önerisi üzerine)

Tribolojistler Değerlendiriyor…

Test Yöntemleri

Görsel değerlendirme
Kırılma indisi, glikol yoğunluğu, donma noktası
Element analizi
Su kalitesi
pH değeri
Bozulan ürünler ( iyon kramotografi testi)
Yoğunluk

Her yağ değişimi yatırımı | her 30,000 çalışma saati

Ürünün kaybı (3 MW * 0.2 € * 6 hours)3,600 €
Hizmet teknisyeni (external service provider)1,500 €
Yağ bedelleri (synthetic oil)10,500 €
Toplam15,600 €

Her yağ değişimi yatırımı | her 5,000 çalışma saati

OELCHECK Rüzgar kiti 80 €
Hizmet Teknisyeni 160 €
Total 240 €

OELCHECK ampirik değerler

İzlenen ana dişli kutuların yağ değiştirme aralıkları 30,000 ila 60,000 ve daha fazla çalışma saati uzatılabilir!

60,000 çalışma saatinden sonra

Yağ değişimi için bedel15,600 €
Analizler için bedel2,880 €
0
TASARRUF

Yağ Analizi

Bir hesaplama örneği … (sayılar tahmin edilmiştir ve yuvarlanmıştır)

3 MW Rüzgar Türbini | Ana dişli kutusu

0. 0 m
Dişli bedeli: yaklaşık 0.81 milyon Euro
0 l
Litre Oil volume
0
TASARRUF